top of page
Search
  • Writer's pictureגלעד שפמן

Connection instead of separation חיבור במקום פירוד

These days, here in Israel there is a lot of tension between people who share different believes and thoughts, Hatred is escalating and division unlike seen before is becoming a norm. In such times it is important to look beyond. To look at what we share and that thinking different is ok, I can still love and honor the other with the differences we share. Within each heart, a radiant spark flickers, an essence of pure divine light. Embracing this truth, we realize that we are not separate beings, but interconnected threads woven into the collective unconscious tapestry. In this fast-paced world, it is easy to feel isolated, adrift in the sea of life's challenges. Yet, remember, we are all travelers on this wondrous journey, seeking love, joy, purpose and above all connection. Let us practice kindness, and doing good on the path for one another. When we open our hearts to unity that is beyond the differences we have, we dissolve the barriers that divide us. With compassion as our guide, we can see the human in the other. Just as a symphony requires each instrument to create a harmonious melody, humanity thrives through collaboration and understanding. Let us look beyond the surface and see the familiar light in each person's eyes. Embracing diversity, we enrich our own souls and expand our perspectives. Together, we paint a breathtaking masterpiece that celebrates our differences while celebrating our common essence. In moments of darkness, remember the strength of togetherness. Reach out to a friend, a neighbor, or a stranger. Embrace the power of human connection, for it is through these simple acts that we make the connection and the web of love that envelops the Earth.

MAY WE FIND THE PEACE WE SEEK


בימים אלה בהם כאן בישראל יש מתח רב בין אנשים בעלי דעות שונות זו מזו, השנאה מרימה את ראשה ופירוד כמוהו לא ראינו בעבר הופך לנורמה. בימים אלה חשוב להסתכל מעבר. להתבונן בדבר אותו אנו חולקים ושזה בסדר לחשוב אחרת זה מזה. אני עדיין יכול לאהוב ולכבד את האחר עם ההבדלים אותם אנו חולקים. בתוך כל לב זוהר ניצוץ אלוקי, מהות נשגבת של אור. אימוץ אמת זו מאפשרת הכרה שאנו לא נפרדים באמת אלא מחוברים ברשת ארוגה ברשת האינסופית של המארג התת מודע. בעולם בו הדברים נעים כל כך מהר, קל לחוש בודדים, מבודדים בים של אתגרי החיים. אך זכרו, אנו נוסעים המחפשים אהבה, שמחה, מטרה ומעל הכל חיבור. בואו נתרגל אדיבות ועשיית הטוב בדרך בה אנו מאירים זה לזה. כשאנו פותחים את ליבנו לאחדות, אנחנו מאפשרים למחסומים של הגבולות המפרידים בינינו להתפוגג. כשמה שמוביל אלו אהבה וחמלה, ניתן לראות את האנושי באדם השני. כמו שסימפוניה צריכה כל אחד מכלי הנגינה כדי ליצור מנגינה הרמונית, כך האנושות פורחת דרך שיתוף פעולה והבנה. בואו נסתכל מעבר למראה השטחי ונראה את האור המוכר הזורח בעיני כל אדם. הגיוון האנושי שהוא חלק ממי שאנחנו, מעשיר את הנפש ומרחיב את נקודת המבט האישית. ביחד, אנחנו מציירים יצירת אומנות עוצרת נשימה שחוגגת את ההבדלים בו בזמן שהיא חוגגת את המהות המשותפת.

ברגעי חשיכה, חשוב לזכור את הכח של הביחד. לצאת ולפגוש את החבר, השכן או הזר. לאמץ את הכח של החיבור האנושי משום שדרך פעולות פשוטות אלו נוכל לייצר את החיבור ורשת האהבה שתעטוף את כדור הארץ.


31 views0 comments

Recent Posts

See All

ימים טעונים ומלאי משמעות

פסח חלף עבר לו. פסח מסתמן בניקיון ואחריו יש מועדים כמו יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות. כל אחד מהם בעל משמעות עמוקה משלו ואגע מעט בכל אחת מהן כחלק משרשרת אחת. פסח מסמן את היציאה לחירות. חירות היא

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page